Samverkan mellan grundskola och särskola

Vi har samma skollag och läroplan och ändå formas skolorna så olika från kommun till kommun och även mellan skolor inom samma kommun. Eftersom jag har kontakt med fler föräldrar så har jag förstått att det är stora skillnader mellan hur stödet ser ut till våra barn som är i behov av särskilt stöd. Häromdagen fick jag se några talande bilder kring hur olika samverkan kan ske mellan grundskolan och särskolan. I min kommun finns det ingen samverkan så den bilden måste tyvärr symboliseras av det ledsna ansiktet. Det är lätt att tro att det är så det ska vara, för att det är det enda man känner till. Så häromdagen när jag fick se pdf:en på hur Partille kommun arbetade mot inkludering så blev jag så upplyft över att det kan fungera att jag var tvungen att mejla till rektorn för särskolan som också skrivit texten. Jag fick ett väldigt insiktsfullt brev till svar där hon menar att det är förhållande vis enkelt att tillrättalägga undervisningen, att man måste följa barnets utveckling och kolla av måendet och att det är viktigt med specialpedagogisk kompetens för att hitta barnets utvecklingsnivå. Glad över att det finns kommuner som arbetar mot inkludering känner jag också en sorg över att min egen kommun är så mycket för segregerade lösningar.

http://www.partille.se/Global/Barn_utbildning/Skolor/Ojersjo/Lokala_planer/ojersjomodellen.pdf

 
Skola | | Kommentera |
Upp