Stella har läst sina första ord

Igår läste Stella sina första ord på skolan. Specialpedagogen var så glad över detta att hon ringde hem till oss på kvällen för att berätta den glada nyheten. Det har bara hunnit gå en dryg vecka sedan vi hade möte med skolan. Ett möte då mål och skolform diskuterades igen. Skolan ansåg att Stella är långt ifrån att knäcka läskoden och att fokus bör ligga på språklig medvetenhet medan jag ville ha läsning som mål då hon har börjat ljuda lite smått hemma. Så ikväll när specialpedagogen ringde, berättade hon att de skulle omformulera målen och det känns verkligen roligt att Stella återigen har visat att hon kan!
Skola | | Kommentera |
Upp