”jag-kan-upplevelser”

Läser om KASAM, känslan av sammanhang och hur viktigt det är för elevens välbefinnande, kanske i synnerlighet för elever i svårigheter. Det har också visat sig vara en förutsättning för elevens akademiska prestationer. Skolsituationen ska för eleven kännas begriplig, hanterbar och meningsfull. Stella har alltid varit positiv till skolan men är just nu inne i en svacka. Hon frågar varje morgon om det är skola då hon önskar att det bara ska vara fritids. Jag känner att jag har dålig koll på hur anpassningarna ser ut under skoltid och om hon får känna att hon lyckas. Druid Glentow beskriver i boken ”Förebygg och åtgärda läs- och skrivsvårigheter : metodisk handbok” att eleven varje dag ska få känna ”Jag-kan-upplevelser” och det kan nås med hjälp av metakognitiva samtal där eleven och läraren kommer fram till vad eleven kan göra alldeles själv eller tillsammans med andra elever utan att behöva be läraren om hjälp. Det kan innebära att uppgifterna inte blir så ”skolaktiga” utan exempel som att ta med sig ett pussel hemifrån eller göra enklare sorteringsövningar ges innan skolarbetet blir mer avancerat, elevens självkänsla stärks genom ”jag-kan-upplevelser”. Letade fram ett pussel, det var länge sedan sist. Stella lade snabbt pusslet med nio bitar och vi hämtade ett nytt med 20 bitar som hon också fixade helt själv. Blir nog att ta med sig pusslet på måndag så att hon känner att hon får lyckas även i skolan.

Allmänt | | Kommentera |
Upp