Första blogginlägget

Idag är det 1:a maj 2014 och jag skriver mitt första blogginlägg. Tanken har funnits tidigare. Det har hunnit gå snart 8år sen jag gjorde några inlägg i ett annat forum. De inläggen handlade främst om bemötande i samband med vår dotters födelse. Hon föddes i maj 2006 med Downs Syndrom. Stella Lo – vår egen stjärna med sneda ögon som en lokatt, mitt favoritdjur.

Jag trodde då att vi skulle behöva ändra på så mycket men det visade sig att vi kunde fortsätta att leva som vilken annan småbarnsfamilj som helst så det blev inga fler inlägg.

Vårens alla lovdagar är härliga och om drygt fem veckor är det sommarlov. För oss är det tydligt att det är först i relation till kulturella normer och när omgivning inte är anpassad som handikappet uppkommer. Visst har Stella alltid sin funktionsnedsättning men hemma i vår vardag är det inget som vi tänker på. Stella är inte handikappad, det är inte någon egenskap hos henne. Det är miljön som sätter gränserna, inte själva funktionsnedsättningen.

Stella har snart gått ett år i förskoleklass. Hon har inte haft något särskilt stöd men förskollärarna har gjort ett fantastiskt jobb så året har till stor del varit bra. Vi har blickat framåt och tänkt att det där extra stödet kommer att sättas in till år 1 när skolan har måluppfyllelse som krav.

På förskolan hade Stella många kamrater och valet att låta henne följa med gruppen till förskoleklass var självklart. Igår ringde skolans psykolog på uppdrag från rektorn. Skolan önskar att Stella ska genomgå en psykologbedömning för som de säger kunna lägga nivån på undervisningen rätt. Jag känner mig väldigt skeptisk till deras argument då en åldersangivelse inte ger några verktyg till hur de ska arbeta. För att fastställa hennes starkare och svagare sidor behövs det ingen psykologutredning. Förskollärarna tillsammans med specialpedagogen borde göra en grundlig kartläggning av Stellas skolgång för att den ska bli så bra som möjligt. Psykologen höll till viss del med mig men jag kunde läsa mellan raderna att de önskar att vi skriver in Stella i särskolan. För att få skrivas in i särskolan krävs en psykologutredning. Jag har tidigare haft den här diskussionen med psykologen på barnhabiliteringen och i samråd med honom kom vi fram till att inte göra någon psykologutredning då vi inte vill skriva in henne i särskolan.   

Allmänt | |
#1 - - Jempa:

Vad tyckte du om den här?:
http://t.sr.se/1cGHqTB

Upp