Möte med skolan inför år 1

Måste erkänna att det var med viss skepsis vi åkte till skolan för att ha möte. Vi hade efterlyst ett möte för att få veta hur år 1 kommer att se ut för Stella. Skolan i sin tur ville att skolpsykologen skulle närvara och jag var ganska övertygad om att syftet med det var att övertala oss till att låta Stella genomgå en psykologutredning. Med på mötet var vi föräldrar, rektor, specialpedagog och skolpsykolog. Samtalet tog en helt annan vändning. Psykologen började med att redogöra att vi har haft telefonkontakt och att vi inte önskade någon psykologutredning och inte heller avsåg att placera henne i särskola utan att vi nu tillsammans skulle planera för att göra skolgången så bra som möjligt för Stella. Vi pratade om styrdokument och måluppfyllelse och kommer att sikta mot målen så får vi se hur långt hon når. Psykologen hade en väldigt positiv syn, han berättade att han kände en person med Downs syndrom utan utvecklingsstörning och sa att vi nu skulle sikta framåt mot en 9-årig utbildning i grundskolan. Rektorn satt tyst. Nog vet vi att Stella har en utvecklingsstörning och inte bara en utvecklingsförsening men det var ändå väldigt upplyftande med denna positiva syn. Han ville inte lägga ”taket” på, samma förhållningssätt har vi haft sen hon föddes, att vi utgår från att hon kan innan hon har visat motsatsen. I skolan är Stella inkluderad och det känns helt fantastiskt. En av Stellas otroligt duktiga och kompetenta förskollärare följer med upp till år ett som stöd till läraren. Ytterligare en pedagog som stöd kommer att finnas för klassen. Skolan lägger stor vikt vid aktiviteter där elever arbetar tillsammans vilket stärker deras känsla av att tillhöra något utöver sig själv. Såhär långt har det fungerat mycket bra och det är med stor förväntning och hoppfullhet som jag ser fram emot år 1.

Skola | |
#1 - - Palmasmamma :

Va härligt stt höra Sandra jag tror att det kommer bli toppen!!

Upp