Vännskap

Klassen skulle skriva om vänskap och en pojke väljer att skriva om vänskapen till Stella. Av klassens 24 elever skriver han om min unge när de inte ens behövde välja en kamrat ; ) Jag känner mig så tacksam över alla Stellas fina klasskamrater när grundskolan på många sätt inte är självklar för en elev med downs syndrom.
Allmänt | |
Upp