"Skriver" med färgkodade ordkort

En klisterbok från Max och sommarens semester blev dagens språkträning. Stella valde vilket klistermärke hon ville klistra fast på varje uppslag. Jag ställde en passande fråga och hon svarade. Orden skrev vi sen på färgkort som bildade fraser på skrivplattan innan vi bläddrade blad och gjorde en ny mening. Vi talar om färgernas namn och hur många kort vi har lagt.
 
Färgen på kortet anger ordklass efter Karlstadmodellens färgkodning. Det är svårt att veta hur/om färgkodning och skrivplatta hjälper Stella att se en grammatisk struktur, men jag tror att det tydliggör för Sella att orden är "byggstenar" som används för att bygga upp större fraser eller satser. Kanske gör skrivplattan varken till eller från, det är inget som vi använder konsekvent och jag tror att hon nu är så pass van vid tekniken att hon kan "skriva" med ordkorten direkt på köksbordet.
 
Språklek | |
Upp