Jämförelse mellan grundskolan och särskolans timplaner.

 

Grundskolan

Särskolan

Bild

230

225

Hem- och konsumentkunskap

118

525

Idrott och hälsa

500

750

Musik

230

395

Slöjd

330

730

Svenska

1490

1300

Engelska

480

180

Matematik

1020

1005

Samhällsorienterade ämnen: geografi, historia, religion, samhälle

885

695

Naturorienterade ämnen: biologi, fysik, kemi, teknik

800

785

Språkval

320

 

Elevens val

382

195

Totalt antal timmar

6 785

6 785

Därav skolans val

600

1800

 

Efter genomgången grundskoleutbildning ska varje elev ha fått undervisning i minst det totala garanterade antalet timmar. Hur tiden ska fördelas framgår av tabellen ovan.

Antalet timmar i ämnena hem- och konsumentkunskap, idrott och hälsa och slöjd är betydligt fler i grundsärskolan än i grundskolan medan engelska har betydligt färre timmar.

I grundskolan läser eleverna ämnesspecifika kursplaner i na och so ämnen från år fyra. Särskolans elever läser naturorienterande ämnen i år ett till nio.

 

Skola | |
#1 - - Jenny:

Men vad tänker du om allt det här Sandra? Själv blir jag, som oinsatt, alldeles snurrig. Jag förstår vid närmare eftertanke ingenting. Varför ska man ha mer slöjd men mindre bild och lika mycket matte men mindre svenska etc? Hur har man tänkt?

Svar: Jag tänker att det inte är en skolform som gagnar mitt barn med kognitiv funktionsnedsättning. Hon behöver mer av kärnämnena, egentligen skulle hon behöva mer än sina kamrater i grundskolan. Fysiska aktiviteter, handla och laga mat gör vi på fritiden. Varför timplanen ser ut som den gör för särskolan kan jag inte svara på, men enligt skolverkets granskning är den skolformen mer omsorgsinriktad än kunskapsinriktad
stellalo.blogg.se

Upp